جلسه دوم آموزش نرم افزار Google Earth

منوها و ابزار های اصلی google earth : در این جلسه شما با محیط بصری نرم افزار گوگل ارث ، ابزارها و منوهای نرم افزار و دیگر امکانات گوگل ارث از جمله toolbars ،...