آشنایی با ماهواره های سنجش از دور(بخش اول): EO1

ماهواره EO1 (ای او -۱ )و سنجنده Hyperion هایپریون : ماهواره EO – 1 در تاریخ ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی توسط ناسا از پایگاه هوایی Vandenberg  به فضا پرتاب شد. این پروژه بخشی...