جلسه سوم آموزش نرم افزار Google Earth

تنظیمات مربوط به منوی tools تب  3D view و cache : در این مجموعه از سری فیلم های آموزشی با جلسه سوم آموزش گوگل ارث در خدمت کاربران محترم سایت می باشیم. در این جلسه...