اصول و مفاهیم پایه GIS (بخش اول)

GIS چیست؟ GIS سیستمی است که باعث سرعت بخشیدن به پردازش داده ها و اطلاعات جغرافیایی شده و به کمک آن می توان آنالیز، تغییر، ضبط و مشاهده اطلاعات را انجام داد. GIS مجموعه...