جلسه اول آموزش نرم افزار ENVI

نرم افزار سنجش از دوری Envi یکی از پیشرفته ترین نرم افزار های آنالیز و پردازش تصاویر ماهواره ای است که با داشتن محیط قدرتمند گرافیکی بصری و انواع توابع پردازش و آنالیز های...