دسته: اصول و مفاهیم پایه GIS

اصول و مفاهیم پایه GIS (سیستم های تصویر و سیستم های مختصات)

بخش دوم: ۱)  سیستم تصویر استوانه ای: -استوانه ای مرکزی – استروگرافیک  (Stereographic) -مرکاتور (Mercator) -مرکاتور معکوس (TranswerseMercator) -UTM (UniversalTranswerseMercator) در انواع استوانه ای ما از یک کره شیشه ای استفاده می کنیم. یعنی...

اصول و مفاهیم پایه GIS (سیستم های تصویر و سیستم های مختصات)

بخش اول : از آنجایی که یک فضای کروی به راحتی قابل استفاده در نقشه خوانی نمی باشد یعنی براحتی نمی توان تمامی یک سطح کره را در یک دید رؤیت کرد و همچنین به علت...

اصول و مفاهیم پایه GIS(بخش سوم)

ساختار  داده های رستری : در فرمت برداری تصاویر بصورت سطر و ستونهایی از اعداد با یک عدد /  مقدار رقومی (DN) برای هر سلول ذخیره می گردد. واحدهای نمایش (سلولها) معمولا بصورت مربع هایی با...

اصول و مفاهیم پایه GIS (بخش دوم)

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی: یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً پنج فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌: ·     ورود اطلاعات ·     دستکاری و ویرایش اطلاعات ·     مدیریت اطلاعات ·     پرسش و...

اصول و مفاهیم پایه GIS (بخش اول)

GIS چیست؟ GIS سیستمی است که باعث سرعت بخشیدن به پردازش داده ها و اطلاعات جغرافیایی شده و به کمک آن می توان آنالیز، تغییر، ضبط و مشاهده اطلاعات را انجام داد. GIS مجموعه...