بانک داده های رقومی

لایه رقومی تمامی محلات تهران. همچنین کلیه خیابان ها و معابر اصلی و فرعی تهران در فرمت shapefile تهیه و دوستانی که نیاز دارند می توانند بصورت رایگان دانلود نمایند.

دانلود دیتای محلات تهران

دانلود دیتای معابر تهران

شما ممکن است این را هم بپسندید