آموزش گوگل ارث انجین

در فایل آموزشی زیر شما نحوه فراخوانی سایت گوگل ارث انجین و پلتفرم Explorer همچنین sign in شدن در این سایت را آموزش خواهید دید. در ضمن نحوه فراخوانی داده های مختلف ماهواره ای از جمله لندست را فرا گرفته براحتی ترکیب رنگی ایجاد نموده و تصویرهای مربوط به منطقه مورد مطالعه و تاریخ مدنظر تصویر را در این سامانه تحت وب در اختیار خواهید گرفت. سپس یک تمرین ساده برای طبقه بندی تصویر ماهواره ای با انتخاب مناطق تعلیمی و ایجاد کلاسهای مختلف را فرا میگیرید.

شما ممکن است این را هم بپسندید