پکیج فیلم های آموزشی QGIS(قسمت دوم)

جلسه ۱۱ تا ۲۰ فیلم های آموزشی QGIS شامل

۱- فراخوانی انواع فرمت های وکتوری و رستری در QGIS

۲- استفاده از داده های DEM و ایجاد خطوط کنتور contour از آن

۳- کار با داده های نقطه ای. خطی و پلی گونی در QGIS

۴- لیبل زدن داده های وکتوری

پکیج دوم شامل ۱۰ قسمت فیلم این نرم افزار می باشد که شما میتوانید بصورت رایگان دانلود نمایید.(حجم ۱۷۰ مگابایت)

شما ممکن است این را هم بپسندید