فیلم آموزشی برنامه نویسی وب جی آی اس (Web GIS) جلسه ششم

در این جلسه از فیلم آموزشی برنامه نویسی وب و وب جی آی اس (Web gis) امکان افزودن کاربر به سایت وب جی آی اس (Web GIS) توسط مدیر سایت وب جی آی اس (Web GIS) آموزش داده می شود.

برای لینک کردن صفحه جاری وب جی آی اس (Web gis) به یک سند دیگر از تگ <“”=a href> استفاده می شود. مقداری که به ویژگی href نسبت داده می شود، آدرس یک صفحه وب و وب جی آی اس (Web gis) است. المان <a> دارای ویژگی های متنوعی است یکی از این ویژگی ها target می باشد که این ویژگی پنجره ای را در سایت وب جی آی اس (Web gis) مشخص می کند که صفحه مقصد در آن باز می شود. در واقع برای اینکه محل باز شدن صفحه مقصد وب جی آی اس (Web gis) را عوض کنید باید از ویژگی target استفاده نمایید.ویژگی target می تواند سند را در یک پنجره مجزا ویا فریم جدید و یا در پنجره جاری وب جی آی اس (Web gis) و . . . باز نماید.

به طور طبیعی، وقتی برروی یک لینک در فریم کلیک می کنید صفحه جدید در همان فریم سامانه وب و وب جی آی اس (Web gis) باز خواهد شد زیرا هر فریم یک صفحه مستقل در سامانه وب و وب جی آی اس (Web gis) به شمار می آید. برای باز کردن لینک ها در یک فریم خاص، باید از ویژگی target استفاده نمایید برای اینکار باید ابتدا فریم مقصد سامانه وب و وب جی آی اس (Web gis) را نامگذاری کنید.

در این جلسه آموزشی برنامه نویسی وب و وب جی آی اس (Web gis) که به صورت پروژه محور تقدیم می گردد. نحوه وارد کردن داده های مربوط به کاربران در داخل یک فرم و ارسال آنها به جدولی بنام users در داخل پایگاه داده web gis در سامانه وب جی آی اس (Web gis) آموزش داده می شود.

حجم فیلم آموزشی جلسه ششم برنامه نویسی وب و وب جی آی اس (Web GIS) :

۳۰/۵ مگابایت

زمان آموزش جلسه ششم برنامه نویسی وب و وب جی آی اس (Web GIS) : چهارده (۱۴) دقیقه

شما ممکن است این را هم بپسندید