فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها جلسه سی ام

در این آموزش از سری فیلم های آموزشی برنامه نویسی جی آی اس(GIS) کار با آر ک آبجکت ها(programming arcobjects): داده رستری شامل مجموعه منظم وشبکه مانند از سلول مربعی هم اندازه و تقسیم ناپذیر می باشند که پیکسل نامیده می شوند هر پیکسل فقط شامل یک ارزش می باشد .یکسری از آنالیزها و مشتقات را می شود از یک لایه رستری دریافت کرد از جمله این رسترها DEM می باشد.در این آموزش Atrribure Table یک لایه نقطه ای توسط ارزش های ارتفاعی گرفته شده از لایه رستری زیرین آن به وسیله برنامه نویسی GIS (جی آی اس) به روز می شود

شما ممکن است این را هم بپسندید