فیلم آموزشی برنامه نویسی GIS (جی آی اس) کار با آرک آبجکت ها جلسه بیست و ششم

در این آموزش از سری فیلم های آموزشی برنامه نویسی GIS جی آی اس کار با آر ک آبجکت ها(programming arcobjects):تجزیه و تحلیل داده های برداری بر اساس اشیا هندسی نقطه،خط و پلیگون بنا نهاده شده است.بافر(Buffer) همپوشانی،اتصال مکانی، و کار با عارضه ها چهار نوع رایج از تحلیل داده برداری هستند.عملیات بافر در فاصله معینی از هر عارضه مکانی موجود در لایه ورودی یک منطقه بافر ایجاد می کند پیش نیاز مهم عملیات بافر این است که لایه  برداری ورودی بایستی دارای سیستم مختصات باشد.در این جلسه از آموزش برنامه نویسی GIS  به عملیات بافر روی عوارض نقطه ای و جستجوی عوارض موجود داخل بافر ایجاد شده می پردازیم .پس از آن فاصله عوارض نقطه ای موجود در درون بافر ایجاد شده را برای کاربر برمی گردانیم.

شما ممکن است این را هم بپسندید