اصول و مفاهیم پایه GIS(بخش سوم)

ساختار  داده های رستری :

در فرمت برداری تصاویر بصورت سطر و ستونهایی از اعداد با یک عدد /  مقدار رقومی (DN) برای هر سلول ذخیره می گردد. واحدهای نمایش (سلولها) معمولا بصورت مربع هایی با ابعاد یکسان استفاده می شوند.

داده ها  به  دو دسته  پیوسته (مانند تصاویر) و موضوعی  (هر سلول  بیانگر  شکل خاص) قابل تقسیم می باشد.

فرمتهای غالب داده های رستری عبارتند از: TIFF ، GIF ، ERDAS.img  و …

ساختار داده های  برداری:

فرمت برداری این اجازه را به کاربر می دهد تا عوارض جغرافیایی را بصورت واقعی آن  و پیوسته ،  نه  بریده  بریده  مانند  فرمت  رستری  مشخص  نماید در این فرمت اشکال بصورت مجموعه ای از جفت مختصات  x وY ذخیره می گردند.

 

مدل کردن جهان واقعی در دو فرمت برداری و رستری:

 

داده های رستری به صورت cell grid می باشند مثل شکل زیر:

اجزاء ساختار  داده های  برداری  و رستری:

داده های برداری از سه جزء اصلی زیر تشکیل می گردند :

اما اساس تشکیل داده های رستری سلولها هستند

 

 

مقایسه  داده های  برداری  و رستری:

مزایای رستری :

 •  ساختار  داده  ساده ای دارد.
 • عملیات همپوشانی به آسانی و به شکل مؤثر  اجرا میشود.
 •  اکثرداده ها بخصوص تصاویر  ماهواره ای  از  نوع  رستری   می باشند .

 

مزایای برداری :

 •  ساختار داده آن از مدل رستری جمع و جورتر است
 • مدل برداری برای پشتیبانی گرافیکهاییکه  به   نقشه   دستی   نزدیک   هستند مناسب تر میباشد.
 • توصیفات متعددی به آن قابل اتصال است

معایب رستری :

در  تفکیک  پذیری های  بالا نیاز  به حجم زیادی دارند.

فقط یک داده توصیفی را میتوان  به آن اتصال داد.

نمایش  ارتباطهای  توپولوژی  در   این  مدل  مشکل  است.

معایب  برداری :

ساختار  داده  مدل  برداری  از مدل رسـتری  به مراتب پیچیده تر است .

اجرای عملیات  همپوشانی  مشکل  می باشد

نـمایش  و  ارائـه  تغیـیر پذیری  فضـایی بـطور  مـؤثـر صورت  نمی گیرد.

نمونه هایی ازلایه های موضوعی جنگل:

 • نقطه ای: روستاها، محل چشمه ها، گاوسراها، محل دپوی چوب، کمپ های سیار، ساختمان های نگهبانی، ایستگاههای هواشناسی، معادن، مناطق ارتفاعی
 • خطی: مرز پارسلها، مرز سری، مرز حوزه، خطوط انتقال برق، مخابرات، جاده های اصلی، جاده های جنگلی، مسیرهای چوب کشی، گسل های زمین شناسی، رودخانه ها ، نهرها و مسیرهای زهکشی، منحنی میزان های ارتفاعی

پلیگونی: واحدهای اصلی پوشش گیاهی، تیپ های جنگلی، جوامع گیاهی، محدوده های حفاظتی، سطوح قابل بهره برداری، واحدهای زمین شناسی، خاکشناسی، مناطق لغزشی، سطوح جنگلکاری، سطوح بهره برداری شده، دریاچه ها و آبگیرها……

تقسیم بندی پدیده ها از نظر ساختار پیشنهادی:

 • برای پدیده های نقطه ای ساختار وکتوری بهتر از ساختار رستری است.
 • برای پدیده های خطی ساختار وکتوری بهتر از ساختار رستری است.
 • برای پدیده های پلی گونی که دارای سطح میباشد ساختار وکتوری و رستری هر دو مناسب می باشد ولی به دلیل دقت مکانی ساختار وکتوری بهتر است.
 • برای پدیده های شبکه ای ساختار وکتوری بهتر از ساختار رستری است.
 • برای پدیده هایی که پیوسته دارای ارزش های متفاوتی هستند ساختار رستری بهتر از ساختار وکتوری می باشد همانند تصاویر ماهواره ای جنگل

ادامه دارد……………..

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید