جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی جی آی اس کار با آرک آبجکت ها با زبان #C

در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی برنامه نویسی جی آی اس با تکمیل جلسه قبل و مدیریت داده های توصیفی در خدمت علا قمندان به جی آی اس هستیم

شما ممکن است این را هم بپسندید