جلسه یازدهم آموزش نرم افزار Google Earth

ارتباط گوگل ارث و نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای ENVI :

در این مجموعه از سری فیلم های آموزشی با آموزش گوگل ارث از سری آموزش های سنجش از دوری (RS) در خدمت کاربران محترم سایت می باشیم:در این فیلم آموزشی شما نحوه ارتباط نرم افزار Envi و گوگل ارث را خواهید دید. منوهای Jump to location ، Export footprint ، Export image به عنوان پلهای ارتباطی این دو نرم افزار می باشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید