جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی جی آی اس کار با آرک آبجکت ها در محیط #C

در این فیلم آموزشی از سری آموزش های برنامه نویسی جی آی اس (arcobjects): جی آی اس (gis) هر دو نوع داده مکانی و توصیفی را در بر دارد مدل داده ای Geodatabase از جداول برای ذخیره کردن هر دو نوع داده در محیط یک پایگاه داده رابطه ای استفاده می کندهر جدول چه Feature class باشد چه نباشد یعنی دارای فیلد ژئومتری باشد یا نباشد از رکوردها و فیلدها تشکیل شده است

شما ممکن است این را هم بپسندید