جلسه دهم آموزش نرم افزار Google Earth

ایجاد پروفیل ارتفاعی و تعیین شیب :

در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد پروفیل ارتفاعی و تعیین شیب مسیر که کاربردهای بسیار زیادی در راهسازی،طراحی مسیر و …دارد را فرا می گیرید.

شما ممکن است این را هم بپسندید