جلسه نهم آموزش نرم افزار Google Earth

 رقومی سازی در گوگل ارث و وارد کردن این نقشه ها به نرم افزار ArcGIS و برعکس :

در این فیلم آموزشی شما نحوه رقومی سازی در گوگل ارث و نحوه ایجاد دیتاهای مختلف(Point- Line- Polygon) و تبدیل این دیتاها از فرمتهای مختص گوگل ارث(Kml-Kmz) به فرمتهای شناخته شده GIS و وارد کردن این نقشه ها به نرم افزار Arcgis و برعکس را فرا خواهید گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید