جلسه نهم آموزش نرم افزار ArcGIS

وارد کردن فایلهای اکسل به محیط ArcMap و بالعکس :

در این آموزش از سری فیلمهای آموزشی نرم افزار آرک جی آی اس(ARCGIS) : وارد کردن فایل های اکسل به داخل نرم افزار آرک مپ و بالعکس. نکته مهم در این جلسه آموزشی سطر اول ذخیره شده در فایل های موجود به دست آمده از منابع داده ای مختلف می باشد. شما در این فیلم آموزشی کار با فرمتهای نرم افزار اکسل را در GIS آموزش می بینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید