جلسه هشتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی به روش Fuzzy AHP (سلسله مراتبی فازی) :

به طور خلاصه مدل Fuzzy AHP دارای مراحل زیر است: ۱٫ رسم نمودار سلسله مراتبی ۲٫ تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه های زوجی برای انجام مقایسه ها نیاز به تعریف اعداد فازی و مقیاس های فازی می باشد اما میزان اهمیت نقشه های معیار در رسیدن به خروجی یکسان نمی‌باشد. از اینرو لازم است نقشه‌های معیار امتیازدهی و یا به عبارت دیگر وزندهی شوند. وزن هر معیار نشان دهنده میزان اهمیت و ارزش آن نسبت به معیارهای دیگر در عملیات مکان یابی است. با توجه به اینکه غالباً معیارهای پهنه بندی در هر پروژه زیاد و دارای ارزش یکسانی نمی‌باشند،در این فیلم شما مکانیابی با روش Fuzzy AHP را در نرم افزار ArcGIS آموزش می بینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید