جلسه دوم آموزش نرم افزار Google Earth

منوها و ابزار های اصلی google earth :

در این جلسه شما با محیط بصری نرم افزار گوگل ارث ، ابزارها و منوهای نرم افزار و دیگر امکانات گوگل ارث از جمله toolbars ، sidebar و statusbar و … آشنا و کار با آنها را فرا خواهید گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید