جلسه دهم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد مدل سه بعدی(۳D) :

ایجاد  مدل ها ی سه بعدی(۳D) و آنالیزهای مربوط به آن ، شناخت بهتری از منطقه مورد مطالعه به ما می دهد. در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (ENVI) شما نحوه سه بعدی سازی و ایجاد انیمیشن را فرا می گیرید.

شما ممکن است این را هم بپسندید