جلسه پنجم آموزش نرم افزار ArcGIS

ایجاد tin و Dem :

یکی از ویژگیهای مدلهای سه بعدی تین، تبدیل آنها به لایه های برداری سه بعدی می باشد. چون تین ها دارای اجزاء نقطه (رئوس مثلثها)، خط (اضلاع مثلثها) و.. می باشند بهترین مدل از تین ها زمانی پدید می آیندکه تلفیقی از منحنی میزان -نقاط ارتفاعی و..به عنوان ورودی داشته باشند. در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد TIN از لایه های وکتوری و سپس تبدیل آن به رستر (DEM) را فرا می گیرید.

شما ممکن است این را هم بپسندید