جلسه پنجم آموزش نرم افزار ENVI

برش تصاویر ماهواره ای :

گاها به علت کاهش فرایند پردازش و نیز دستیابی به تصویر منطقه مورد مطالعه نیاز است تا تصویر مورد نظر بر اساس مرز منطقه مورد مطالعه برش بخورد یا اینکه تصویر منطقه ما در دو سین مختلف قرار دارد که بایستی پس از موزاییک کردن تصویر را برش بزنیم.در این فیلم شما نحوه ساب ست زدن(SUBSET) یا همان برش تصاویر را آموزش می بینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید