جلسه دوم برنامه نویسی Arcobjects

لایه ها در یک نقشه داخل آرک مپ با شروع از بالاترین لایه شاحص گذاری می شوند به طوری که اولین لایه دارای شاخص صفر بوده و به ازای هر لایه شاخص یک واحد افزایش می یابد کلاس های استفاده شده در این فیلم آموزشی شامل Application – MxDocument – Map – Layer می باشد که توصیه می شود رابطه بین آنها و اینترفیس ها یا همان رابط های کلیدی حرکت بین این کلاس ها را مستقل از دیاگرام های داخل سیستم و به صورت جداگانه برای فهم بهتر و ماندگاری بیشتر مطلب ترسیم نمایید.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید