جلسه اول آموزش برنامه نویسی Arcobjects

شاید بپرسید که برنامه نویسی جی آی اس به چه درد می خورد، بهتر است بدانید که با برنامه نویسی می توانید از تلفیق چند ابزار در یک ابزار استفاده کنید و یا آنالیزهایی فراتر از ابزارهای موجود در نرم افزار را را انجام دهید و یا تلفیق چند ابزار را در یک ابزار به صورت مستقل از نر م افزار جی آی اس داشته باشید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید