دوره های آنلاین (وبینار)

۱-دوره آنلاین برنامه نویسی تحت ARCGIS با کامپوننت های ARCOBJECTS

وبینار برنامه نویسی در GIS با ARCOBJECTS (کلیک کنید)

۲- دوره آنلاین مکان یابی با مدل فازی در GIS

وبینار مکان یابی با مدل فازی در GIS (کلیک کنید)

۳- وبینار مدل بیلدر در ArcGIS

وبینار آموزش مدل بیلدر در ArcGIS (کلیک کنید)

۴- وبینار برنامه نویسی با زبان R

وبینار برنامه نویسی با زبان R (کلیک کنید)